KIAC Kojima Industries Asia Corporation Ltd.

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทในกลุ่มกระบวนการผลิตจากญี่ปุ่น ในฐานนะผู้ประกอบกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center-IBC) ที่พร้อมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทั่วไป การสนับสนุนด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ด้านทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินธุระกิจและการผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น

Business Information

ชื่อบริษัท บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อย่อ KIAC
สถานที่ตั้ง 485 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 (โรจนะโครงการ 3)

เบอร์โทรศัพท์ (035) 800-956-63
เบอร์โทรสาร (035) 800-971
สถานประกอบการ 23 กรกฏาคม 2563
ทุนจดทะเบียน 43,600,000 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน
พื้นที่อาคารสำนักงาน  840 ตารางเมตร

Organization Chart

กลุ่มบริษัท โคจิมะ ร่วมใจกันบริหารเป็น 1 เดียว โดยใช้หลักการ One-Business เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน
โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบบริหารจัดการภาคส่วนด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงาน และประสบการณ์
ที่พร้อมจะส่งต่อและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

KIAC Service

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีบริการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจ
ด้วยบริการอันเป็นเลิศ

Recruitment & Selection service

บริการสนับสนุนในด้านบุคลากร สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและจัดทำระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้กับบริษัทในเครือ Kojima Group

IT Service (Information Technology)

บริการสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้ทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม

Coordination service

บริการประสานงานระหว่างลูกค้าและ Supplier ในการจัดหาสินค้าให้เกิดความราบรื่นสูงสุด

Mold production technology

บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรามีการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการใช้ Software CAD CAM CAE เข้ามามีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ ออกแบบ และ ช่วยในการผลิต อีกทั้งยังมีเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่มีความแม่นยำสูง

CNC machine

เครื่องจักรกัดขึ้นรูปโลหะแบบอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม (G-Code)

EDM machine

เครื่องจักรขึ้นรูปโลหะที่มีความซับซ้อน ด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุทองแดงที่เรียกว่า Electrode ที่ได้มีการออกแบบไว้ผ่านไปยังชิ้นงานที่เป็นโลหะ จนได้รูปร่างชิ้นงานตามต้องการ

Wire cut machine

เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดชิ้นงานโลหะที่มีความซับซ้อน และต้องการความแม่นยำสูง ด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุลวดทองเหลือง Sparkไปยังชิ้นงานที่เป็นโลหะ

Electrode

หลากหลายรูปร่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน

Research & Development

ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาแม่พิมพ์ที่มีขนาดกะทัดรัดซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต จากความสำเร็จในครั้งนี้เกิดเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าทำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิทยาการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเช่นนี้ต่อไปในอนาคต จากผลงานที่ผ่านมา Daiwa Mocro Injection (DMI) ถือเป็นการพัฒนาเครื่องจักรที่ประสบความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีของบริษัทฯ เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยลงได้ ซึ่งทำให้เครื่องจักรมีขนาดเล็กลงและการผลิตที่มีต้นทุนต่ำลง