Kojima Auto Technology (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

องค์กรผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท Auto Part ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี มีฐานการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทได้รับวิทยาการด้านการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกชิ้นงานที่เราผลิตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเสมอ โดยในปัจจุบันบริษัทได้ติดตั้งเครื่องฉีดขนาด 20 - 1300 ตัน จำนวนกว่า 108 เครื่อง จึงสามารถรองรับปริมาณการผลิตได้ในจำนวนที่มากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

Business Information

ชื่อบริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อย่อ KATT
สถานที่ตั้ง 121 หมู่ 13 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์ (037) 218-687
เบอร์โทรสาร (037) 218-876
สถานประกอบการ 23 กรกฏาคม 2563
ทุนจดทะเบียน 1,432,095,000 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน 99,364.86
พื้นที่อาคารสำนักงาน 46,687.15 ตารางเมตร

Organization Chart

กลุ่มบริษัท โคจิมะ ร่วมใจกันบริหารเป็น 1 เดียว โดยใช้หลักการ One-Business เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบบริหารจัดการภาคส่วนด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงาน และประสบการณ์ ที่พร้อมจะส่งต่อและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

KATT Technology

เครื่องจักร นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่ผสานการทำงานร่วมกันไว้ได้อย่างลงตัว
เมื่อนำมาผนวกเข้ากับระบบการทำงานที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิต
และการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทีมงานผู้ได้รับการอบรมเฉพาะทาง
ส่งผลให้ทุกชิ้นงานของเราคือผลิตภัณฑ์ชั้นยอดที่ผู้ประกอบการพึงพอใจในคุณภาพ

Design team

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือในการออกแบบที่ทันสมัย สามารถออกแบบชิ้นงานที่มีความแตกต่างแต่คงไว้ซึ่งคุณสมบัติดังที่ลูกค้าต้องการ

Test & EVA

มั่นใจในทุกชิ้นงานด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงและการตรวจสอบรูปแบบรวมถึงคุณสมบัติในการใช้งานอย่างละเอียดด้วยเครื่องตรวจวัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพก่อนการส่งมอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้าของเรา

Order System Picture

การเปิด Order ด้วยระบบ EDI และการรับสินค้าด้วยระบบ barcode

Injection Technology

กระบวนการผลิตที่ให้ความแม่นยำในชิ้นงานสูง ทั้งยังมีความเสถียรในการผลิตเข้าถึงแม้ในรายละเอียดขนาดเล็กของชิ้นงานด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่นำเครื่องจักรหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิต สามารถทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานได้ถึง 1,300 ตัน

Painting Technology

ห้องพ่นสีอันทันสมัย ใช้เครื่องจักรหุ่นยนต์ที่สามารถพ่นสีชิ้นงานได้สวยงาม สีเรียบเสมอกันตลอดชิ้นงาน สามารถรองรับการพ่นสีได้ทั้งชิ้นงานขนาดเล็ก ไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เมตร

Cleanroom Assy

ห้อง Clean room line ที่ได้นำ Solder Lead Free มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการบัดกรีชิ้นงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการถ่ายภาพ และดักจับความผิดปกติ ด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมเซ็นเซอร์เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งชิ้นงานและการผลิตที่เราภูมิใจ

TPS & Q-gate

Q-gate การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ยังได้นำระบบ TPS (Toyota Production System) มาประยุกต์ใช้เข้ากับการผลิตซึ่งส่งผลให้การผลิตมีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้น

Delivery, Shipping, Control

การส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ส่งมอบตรงตามเวลา ปลอดภัยด้วยระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นจะส่งถึงภายในระยะเวลาที่กำหนดและพร้อมต่อการนำไปใช้งานได้ดังต้องการ

Test Mold Machine

เราได้นำเครื่อง Test Mold มาใช้เพื่อให้สามารถดูแลรักษา Mold ได้ด้วยตนเองได้ โดยนำแม่พิมพ์ที่มีปัญหาตรวจเช็คขึ้นเครื่องทำการล็อคแม่พิมพ์เพื่อทำการตรวจสอบ

Reverse Mold Machine

เรามีเครื่องกลับ Mold จากแนวนอนเป็นแนวตั้ง จากแนวตั้งเป็นแนวนอน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่พนักงาน

Maintenance Mold

การบำรุงรักษาแม่พิมพ์เชิงป้องกัน ที่เกิดจากความเสียหายหรือชำรุดระหว่างทำการผลิต

Products

ชิ้นส่วนพลาสติกตกแต่งภายใน

Inside Handle

Register

Knob Shift

Roof register

RR Cup holder

Speaker

Grip (Revolt)

Box Console

Instrument Panel

ชิ้นส่วนพลาสติกตกแต่งภายนอก

Cover Antenna

Cowl Louver

Cover Bumper

Moulding Rocker

ชิ้นส่วนประกอบเครื่องยนต์

Pipe

Hose Air

Oil Tank

Battery Clamp

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Over head console

Heater control

USB

Cable Control

Overhead console

เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า

CMM machine

วัดขนาดทั่วไปของชิ้นงานโดยการสัมผัสกับชิ้นงาน

Colin 3D Scanning

การเปรียบเทียบลักษณะและขนาดชิ้นงานด้วย 3D

Microscope

กล้องตรวจวัดพื้นผิวชิ้นงานและขนาดชิ้นงาน

NEXIV

วัดขนาดชิ้นงานด้วยระบบ CNC

Autograph Machine

สำหรับทดสอบแรงกดและแรงดึงของชิ้นงาน

R-contour-&roughness machine

วัดลักษณะงานทั่วไปของชิ้นงานและเช็คความละเอียดผิวของชิ้นงาน

Clients References

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ได้ทุ่มเทศักยภาพการผลิต และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์