Daiwa Kasei Thailand Co., Ltd.

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

องค์กรผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทพลาสติก สายรัด สายไฟและคลิฟ (Clip Clamp) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kojima Industries Corporation (KIC) โดยมีความโดดเด่นในด้านวิทยาการการผลิตที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนนำมาซึ่งฐานการตลาดที่มั่นคงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตที่มากเพียงพอในการรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในด้านปริมาณการผลิต ความละเอียดหรือรูปแบบชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อน ด้วยเครื่องฉีดที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ถึง 350 ตัน จำนวนกว่า 196 เครื่อง CMM และ เครื่องวิเคราะห์ชิ้นงาน พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ CATIA ที่พร้อมออกแบบชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์ ภายใต้การดำเนินการของทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ

Business Information

ชื่อบริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อย่อ DAT
สถานที่ตั้ง 485 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 (โรจนะโครงการ 3)
เบอร์โทรศัพท์ (035) 800-956-63
เบอร์โทรสาร (035) 800-971
สถานประกอบการ 27 กันยายน 2538
ทุนจดทะเบียน 109.5 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน 80,504 ตารางเมตร
พื้นที่อาคาร 33,602 ตารางเมตร

Organization Chart

กลุ่มบริษัท โคจิมะ ร่วมใจกันบริหารเป็น 1 เดียว โดยใช้หลักการ One-Business เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบบริหารจัดการภาคส่วนด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงาน และประสบการณ์ ที่พร้อมจะส่งต่อและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

DAT Technology

Design team

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือในการออกแบบที่ทันสมัย สามารถออกแบบชิ้นงานที่มีความแตกต่างแต่คงไว้ซึ่งคุณสมบัติดังที่ลูกค้าต้องการ

Injection Technology

การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานนั้น เราได้ใช้ Robot ในการหยิบชิ้นงานและก้าน Runner ออกจากแม่พิมพ์ และเราได้มีระบบ SSD ในการตรวจจับกรณีชิ้นงานไม่เต็มรูปร่างที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของชิ้นงาน

Camera Check

นอกจากนั้น เรายังมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตด้วย เครื่อง camera check โดยการถ่ายภาพชิ้นงานที่ผลิต เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นงานนั้นได้มาตรฐาน

Auto Packing

Robot จะนำชิ้นงานมาวางที่เครื่อง Auto packing เพื่อทำการใส่ Label และทำการแพ็คถุงเพื่อช่วยลดระยะเวลาการทำงาน

Test & EVA

มั่นใจในทุกชิ้นงานด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงและการตรวจสอบรูปแบบรวมถึงคุณสมบัติในการใช้งานอย่างละเอียดด้วยเครื่องตรวจวัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพก่อนการส่งมอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้าของเรา

Delivery

การส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ส่งมอบตรงตามเวลา ปลอดภัยด้วยระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นจะถึงมือท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดและพร้อมต่อการนำไปใช้งานได้ดังต้องการ

Products

สายรัด (Clip clamp)

For wiring harness

Belt Clamp

Connector Clamp

Tape Clamp

Push in Clamp

Cluster Clips

Trim Clips

For interior

for exterior

Clips for over fender

for under floor

Under floor protectors

For Engine
Compartment

Corrugated Clamp

Protector

เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อรับประกับคุณภาพสินค้า

มั่นใจในทุกชิ้นงานด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงและการตรวจสอบรูปแบบรวมถึงคุณสมบัติ
ในการใช้งานอย่างละเอียดด้วยเครื่องตรวจวัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพก่อนการส่งมอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้าของเรา

CMM machine

วัดขนาดทั่วไปของชิ้นงานโดยการสัมผัสกับชิ้นงาน

Microscope

กล้องตรวจวัดพื้นผิวชิ้นงานและขนาดชิ้นงาน

Profile Projector

วัดขนาดและวัดองศาของชิ้นงาน

NEXIV

วัดขนาดชิ้นงานด้วยระบบ CNC

Push-Pull machine

Clients References

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ได้ทุ่มเทศักยภาพการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์

บริษัทผู้ผลิตสายรัดระบบไฟฟ้าในรถยนต์