ABOUT US

Company Overview

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการด้านการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทพลาสติกโดยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสายรัด สายไฟและคลิฟ (Clip Clamp) ที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาการการผลิตที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนนำมาซึ่งฐานการตลาดที่มั่นคงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Kojima Industries Corporation (KIC) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดย บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับแนวความคิดในการปฎิบัติงาน ตลอดจนเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต พร้อมการสนับสนุนนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลจนเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลกมากมาย ทั้งยังสามารถเติบโตขึ้นเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิตยานยนต์ที่มีสูงขึ้นในปัจจุบัน และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทำการก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชียคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเข้ามาเติมเต็มศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกในการทำงานสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

image-aboutus-blog01-submain-03

ในด้านบุคลากร สังคมและสิ่งแวดล้อม คืออีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญ ด้วยแนวคิดในการสร้างจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งให้แก่องค์กรผ่านความสามัคคีและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งผลให้องค์กรของเรามุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สามารถต่อยอดความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตของบุคลากรในสังคม ทั้งภายในโรงงานเองยังมีการวางระบบดูแลบำบัดของเสียที่เกิดจากการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อลดการปล่อยมลพิษอันอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

นับจากนี้บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อม กลุ่มบริษัทในเครือจะยังคงดำเนินการตามปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และนำเสนอผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการด้านการผลิตยานยนต์อย่างแท้จริง

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างยานยนต์ที่ดี
และสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

Strategic planning

กลยุทธ์อันยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก Kojima Group

Milestone

พ.ศ. 2538 – 2544

Office กรุงเทพฯ

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2538 โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยเงินจดทะเบียนกว่า 6,000,000 บาท

2543

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002

2544

ดำเนินการก่อตั้งแผนกการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและวิจัยชิ้นงาน

พ.ศ. 2545 – 2547

โรงงานซอย 10

เริ่มก่อตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (สารรัด) ในปี พ.ศ. 2545

2547

– ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 1996

– เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 75,000,000 บาท

พ.ศ. 2548 – 2556

โรงงานวังน้อย

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 ย้ายสำนักงานใหญ่ไปก่อตั้งที่โรงงาน อ. วังน้อย
จ. พระนครศรีอยุธยา

2549

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 109,500,000 บาท

2553

ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001

2554

โรงงานโรจนะพระนครศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่)

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ เครื่องจักรผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องมือ อุปกรณ์ และการผลิตไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 อ. อุทัย
จ. พระนครศรีอยุธยา

2555

ได้จัดพิธีเปิดตัวโรงงานและสำนักงานแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2557-2563

ทำการย้ายคลังสินค้าจาก ซอย 10 มาที่โรงงานอยุธยา

2558

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 : 2011

พ.ศ. 2559

โรงงานโรจนะปราจีนบุรี (สาขาปราจีนบุรี)

ในเดือนสิงหาคม 2559 ได้ทำการย้ายเครื่องจักรและพนักงานไปยังสวนอุตสาหกรรม
โรจนะปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

2560

ได้จัดพิธีเปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

2563

ก่อตั้งบริษัทโคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทโคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ