คุณณัฏฐนันท์ ม่วงรอดภัย
Miss.NATTHANAN MUANGRORDPHAI
Manager PRODUCTION DEPARTMENT
Tel : 065-915-2387
E-mail : nattanan@daiwa-dat.co.th