วันสงกรานต์

ทุกปีช่วงวันสงกรานต์ บริษัทมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอขมารับพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และมีการละเล่นสงกราต์ สาดน้ำ ปะแป้งทั้งคนไทย และชาวญี่ปุ่น อย่างสนุกสนานก่อนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.