งานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “งานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ( Safety Week) “ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงาน ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อเป็นการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยภายในงานได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดบูธให้ความรู้ การเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง”

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.