เราคือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทพลาสติกประกอบด้วย Interior,Exterior,Electronic ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งดำเนินการเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 23 ปี เราเน้นการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐาน ความแข็งแกร่ง ทนทาน การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เราได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นงานของเราอย่างมีคุณภาพ