Maintenance Mold ( Ayutthaya Plant )

รายละเอียดงาน
1.ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็นตามมาตรฐานกำหนด
2.ทำการวิเคราะห์ในกรณีที่เกิดปัญหา กำหนดแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
3.ติดต่อประสานงาน ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ KPI บรรลุเป้าหมาย

Locations
Rojana Industrial , Ayutthaya
No. of Position
3
Salary
N/A
Qualifications

1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือ ระบบ Utility จะพิจารณาพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกจะพิจาณาพิเศษ
5. สามารถใช้งาน Microsoft office
6. ความรู้ระบบไฟฟ้า , PLC

download ใบสมัครออนไลน์

Human Resources and General Administration
Khun Lamai Wongsuwan
Kojima Industries Asia Corporation Ltd.
121 Moo. 13 Tambo Hua Wa,
Amphur Srimahapho,Prachinburi 25140
Tel : (037)218-687 ext. 307
Fax : (037)218-876
E-mail : hr_recruit@kojima-kiac.co.th

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.