ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปลูกต้นไม้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in urna id massa consequat efficitur. In ligula sem, faucibus in quam a,
mattis condimentum lorem. Nullam at turpis eget velit vestibulum semper. Praesent pretium tortor

โครงการบริจาคโลหิต

บริษัทได้จัดให้บริจาคโลหิตภายในโรงงานโดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งได้มีพนักงาน
สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตามรอยเท้าพ่อ

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นเด็กกำพร้า
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม และไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา