กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตามรอยเท้าพ่อ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามรอยเท้าพ่อ

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นเด็กกำพร้า
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม และไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโรงเรียนใน
ระยะยาว กิจกรรามในวันนั้นมีการปลูกเรือนเพาะชำ การทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและ
รอบๆโรงเรียน ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นซึ่งเป็นการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและการรู้จักเสียสละเพื่อสังคมของบุคลากรภายในบริษัทฯ

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม ห่างไกลจากตัวเมือง โดยเน้นในการพัฒนาโรงเรียนให้
มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ดังนี้ทาสีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น โต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร ซ่อมแซมห้องน้ำทำที่คลุมบ่อปลา ทำแปลงผัก

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.