คุณสุริยะ คงกำเนิด

Mr.SURIYA KHONGKUMNERD
DEPUTY ASST.GENERAL MANAGER
PRODUCTION DIVISION
Tel : 085-125-9939
E-mail : suriya@daiwa-dat.co.th