สมัครงาน  
บรรยากาศในการทำงาน
  ตำแหน่งงานว่าง
......................................................................................
  สวัสดิการบริษัท
......................................................................................
  บรรยายกาศในการทำงาน
......................................................................................
  สมัครงานออนไลน์
......................................................................................
ติดต่อ
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป

คุณทรายแก้ว ปิ่นมณี

ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
485 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทร : 035-800-956-63 ต่อ 101
โทรสาร : 035-800-97

E-mail : hr_recruit@daiwa-dat.co.th


   
   
   
 
เราสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
เรามีการพัฒนา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กร ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดี