สมัครงาน  
สวัสดิการบริษัท
  ตำแหน่งงานว่าง
......................................................................................
  สวัสดิการบริษัท
......................................................................................
  บรรยากาศในการทำงาน
......................................................................................
  สมัครงานออนไลน์
......................................................................................
ติดต่อ
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป

คุณทรายแก้ว ปิ่นมณี

ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
485 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทร : 035-800-956-63 ต่อ 101
โทรสาร : 035-800-97

E-mail : hr_recruit@daiwa-dat.co.th


   
   
   
 
1. ค่าอาหาร
2. เบี้ยขยัน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือครอบครัว
5. เงินช่วยเหลือบุตร
6. โบนัสปีละ 2 ครั้ง
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ปรับค่าจ้างประจำปี
9. งานเลี้ยงปีใหม่
10. รถรับ-ส่ง
11. ลาพักร้อน
12. ชุดยูนิฟอร์ม
13. และสวัสดิการอื่นๆ