วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ไม่เพียงแต่ความกลมเกลียวปรองดองภายในบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความกลมเกลียวปรองดองในระดับที่ใหญ่ขึ้นไป ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ สิ่งนี้รวมถึงพื้นฐานความกลมเกลียวปรองดองของครอบครัวที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาบริษัท พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมระดับประเทศ นี่คือความคิดที่เป็นจิตวิญญาณพื้นฐานของบริษัท

หลักการระยะยาว
1. การพัฒนาและรักษาบุคลากร
2. การพูดคุยและมีส่วนร่วม
เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาความสามารถที่แท้จริงของบุคลากร เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นผู้ที่ยอมรับเข้าใจจิตวิญญาณของความสามัคคี สามารถพูดคุยและมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆ และยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย