ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

 

1. ปลูกต้นไม้

ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ "ลดโลกร้อนกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะ" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างตัวแทนโรงงานกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นประจำทุกปี


 

2. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตามรอยเท้าพ่อ

- โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นเด็กกำพร้า
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม และไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโรงเรียนใน
ระยะยาว กิจกรรามในวันนั้นมีการปลูกเรือนเพาะชำ การทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและ
รอบๆโรงเรียน ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นซึ่งเป็นการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและการรู้จักเสียสละเพื่อสังคมของบุคลากรภายในบริษัทฯ- โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม ห่างไกลจากตัวเมือง โดยเน้นในการพัฒนาโรงเรียนให้
มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ดังนี้ทาสีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น โต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร ซ่อมแซมห้องน้ำทำที่คลุมบ่อปลา ทำแปลงผัก


 

3. การบริจาคโลหิต

บริษัทได้จัดให้บริจาคโลหิตภายในโรงงานโดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งได้มีพนักงาน
สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก