การวิจัยและการพัฒนา

 

บริษัทของเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาแม่พิมพ์ที่มีขนาดกะทัดรัดด้วยเทคโนโลยีของเราเอง สามารถประหยัดพื้นที่ในการใช้เครื่องจักรให้เล็กลงได้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้เราสามารถลดต้นทุนให้ต่ำลง ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงไปสู่ลูกค้า อย่างเช่น การทำให้ราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์ สาธารณูปโภคถูกลง
Daiwa Micro Injection (DMI) ถือเป็นการพัฒนาเครื่องจักรที่ประสบความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีของบริษัทเราเอง เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยลงได้ ซึ่งทำให้เครื่องจักรมีขนาดเล็กลงและการผลิตที่มีต้นทุนต่ำลง เช่น เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ทำให้ลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้
เครื่องฉีดงานพลาสติกทั้งหมดเป็นแบบไฟฟ้าทั้งของบริษัท Toshiba และ Sumitomo
 

1. ความถูกต้องแม่นยำ
การทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกและการฉีดงานจนได้เครื่องจักรมีความเสถียรภาพนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีความเร็วสูงและการพัฒนาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

   

2. ความเสถียรภาพ
การหดตัวของพลาสติกด้วยแรงดันสูงที่มีเสถียรภาพอย่างสูง ทำให้กำจัดปัญหางานชิ้นงานที่ฉีดจากแม่พิมพ์เป็นรอยหนา

เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์

 


 

ปัจจุบันบริษัทได้มีการผลิตแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการใช้ Software CAD CAM ที่สามารถวิเคราะห์และจำลองการทำงานก่อนส่ง Program เข้าควบคุมเครื่องจักรทั้ง Line การผลิต โดยเครื่องจักรดังกล่าวสามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 24 ชั่วโมง