สารจากประธาน

 


Mr.Yoshiyasu Komura
President
 

สวัสดีครับ,
การถ่ายทอดคำกล่าวทักทายประจำเดือนของประธานโคจิม่า ได้ทำการเผยแพร่ในรูปแบบ Video และได้ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ประเทศญี่ปุ่น (KP) นับมาถึงเดือนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งปีพอดี  ในช่วงเวลานั้นสำหรับฐานการผลิตในต่างประเทศ , DAT นับเป็นครั้งแรกที่ได้ทำการทดลองเผยแพร่ Video  และ DAC ก็ได้เริ่มเผยแพร่ Video ในเดือนกรกฏาคมแล้วเช่นกัน และหลังจากนี้การจัดการในลักษณะนี้จะแพร่หลายไปยังทุกฐานการผลิตในต่างประเทศ สำหรับเนื้อหาของ Video ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น, แต่หลังจากนี้ ต้องการเพิ่มผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับทุกคน จึงให้ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับต่างประเทศลงในการประชุมประจำเดือนของประธานโคจิม่า และก่อนที่จะเริ่มการประชุมประจำเดือน อยากจะฉาย Videoต่างๆ เช่น ข่าวสารประจำเดือนซึ่งคิดว่าจากการที่มีการแจ้งข่าวสารให้ทราบก่อนล่วงหน้าทุกคนจะสามารถวางแผนได้ง่ายขึ้น จึงขอให้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยครับ

เดือนที่ผ่านมาที่ Kojima press ได้รวมกลุ่มฐานการผลิตในต่างประเทศและคณะกรรมการบริหารของบริษัทในเครือ Kojima รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ดำเนินการประชุมร่วมกันแต่ละฐานการผลิตได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและข้อมูลงบการเงินของปีที่แล้ว,ซึ่ง DAT ดำเนินการรายงานโดย คุณสมชาย (Director) การรายงานของ DAT ไม่มีข้อแนะนำที่เป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันดำเนินการหัวข้อที่กำลังวางแผนในตอนนี้ให้เป็นไปตามกำหนดการอย่างจริงจังกันครับ
จากคำแนะนำโดยรวมของประธานโคจิม่า ได้กล่าวถึงเรื่องความสำคัญของข่าวสารของต่างประเทศ ว่าช่วงที่ทำการรายงานประชุมฐานการผลิตต่างประเทศอยู่นี้ เป็นเวลาเดียวกันกับช่วงที่มีข่าวการจับมือกันสร้างโรงงานระหว่างค่ายรถยนต์โตโยต้าและมาสด้า

 
 
 
 
 
 
 

ที่อเมริกาได้มีการส่งจดหมายที่มีเนื้อหาระบุว่าที่โรงงานนี้จะผลิตรถยนต์ชนิดนี้ไปยังซัพพลายเออร์ ซึ่งที่รู้เรื่องนี้เพราะเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศ และมีเพียงญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสาร ที่มีรายละเอียดจนถึงขนาดนั้น กล่าวคือ ต่างประเทศก็จะมีข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศนั้นเอง ในประเทศไทย TMAP ได้เปลี่ยนชื่อเป็น TDEM และควบคุมในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ซึ่ง DAT อยู่ในสถานะที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงจาก TDEMมาร่วมกันรับข้อมูลอย่างจริงจัง และทำให้ข้อมูลส่งกลับไปยังญี่ปุ่น เพื่อเป็นบริษัทที่สามารถดำเนินการนำหน้าไป 1 ก้าว ก่อนบริษัทอื่นกันเถอะครับ


DAT จะครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 22 ในเดือนนี้ และที่บริษัทฯสามารถเติบโตจนมีโรงงาน 2โรงงาน ในปีที่ 22นี้ได้ก็เป็นเพราะว่าความพยายามของทุกคนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม หากขาดการสนับสนุน  และการแนะนำจากลูกค้าและทุกบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ บริษัทฯคงไม่สามารถเติบโตจนถึงวันนี้ได้ หากมีเพียงความพยายามของพวกเราเองเท่านั้นต่อจากนี้ไปจึงอยากให้ติดต่อกับทุกบริษัทที่เกี่ยวข้อง   ด้วยความรู้สึกขอบคุณ

 

สำหรับสถานการณ์ด้านคุณภาพในปีนี้ อยู่ในสถานการณ์ไม่ดี เหมือนกับไม่ได้ดูตัวอย่างในอดีต ดังนั้นจะต้องไม่ทำลายความน่าเชื่อถือ จากการส่งมอบงานไม่ดีหลุดออกไปและสร้างความเดือนร้อนให้ลูกค้าไปมากกว่านี้จึงอยากให้ทุกคนรักษาหัวข้อปฎิบัติ ดังต่อไปนี้อย่างจริงจังอีกสักครั้ง

  1. - ไม่ทำงานด้วยความอคติ(ยึดมั่นในความคิดของตนเอง) (ตรวจสอบจากการมองด้วยสายตาอย่างจริงจัง)
  2. - รักษามาตรฐานการทำงานที่กำหนดขึ้น (หากเกิดความผิดปกติให้หยุดการทำงาน ให้เรียกหัวหน้างาน โดยไม่ตัดสินใจด้วยตนเอง และทำตามคำสั่ง) 
  3. - ตรวจสอบข้อกำหนดแต่ละประเภทที่ถูกกำหนดขึ้นอีกครั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด,ก่อนอื่นขอให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นอย่างจริงจัง

 

เวลาในปีนี้เหลือเพียง 4 เดือนเท่านั้น เพื่อให้สามารถเริ่มแผนการดำเนินการประจำปีใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีหน้าได้ทันที จำเป็นต้องทำการวางโครงสร้างการทำงานของปีหน้าให้ชัดเจนภายในปีนี้ สรุป คือ เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่จะต้องสร้างระบบของปีหน้า , ฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญของปีนี้มีเวลาในการดำเนินการเพียง 3 เดือน คือ หลังจากนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นภายในกิจกรรมเหล่านั้น ยังมีหัวข้อที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้จำเป็นต้องจัดทำมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อยากให้ทุกๆคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้นำไปสู่การบระลุเป้าหมาย  ในปีนี้เหลือเพียง 3 เดือนเท่านั้น มาพยายามกันเถอะครับ

ขอจบการกล่าวแต่เพียงเท่านี้ครับ