ความประทับใจในการทำงาน
 
 
สำหรับผมทำงานที่บริษัทแห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มแรกที่บริษัทเริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีโครงสร้างอาคารที่ไม่ใหญ่นัก และมีเพื่อนร่วมงานไม่กี่คน ในตอนนั้นการทำงานก็ต้องลงมือทำด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่และก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานทุกท่านด้วยดี และหลายท่านก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานของผมในวันนี้ จากการที่ได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้ได้เรียนรู้หลายสิ่งอย่างที่ยังไม่เคยทำนอกจากนี้บริษัทยังได้ให้โอกาสผม ได้ไปศึกษาดูงานบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นบ่อยครั้ง และทุกครั้งที่ไปก็มีความประทับใจที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกิดจากนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดถึงการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีการใช้พื้นที่ขนาดเล็กลงแต่ความสามารถทางการผลิตที่มากประสิทธิภาพและ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตลอดถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีไลน์การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งผมในฐานะผู้บริหารบริษัท ดีเอที ก็จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาเพื่อพัฒนา บริษัท ให้มีความเจริญเช่นเดียวกับบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และอยากให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ที่บริษัทแม่ได้นำความรู้ มาช่วยกันพัฒนาองค์กร นอกจากองค์กรพัฒนาแล้วผมคิดว่ายังทำให้ประเทศเราพัฒนา และเศรษฐกิจดี

 
ดิฉันเริ่มทำงานที่ DAT ตั้งแต่ปี 2545 ในตำแหน่ง PC Staff ซึ่งก็ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์มากมายและได้
เห็นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปศึกษาและเรียนรู้งานที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้เห็นการพัฒนาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็น รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจและโอกาสมากมายจากการทำงานที่นี่ ทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคง รวมถึงเพื่อนร่วมงานก็มีความเป็นมิตร จริงใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างคือการทำงานของคนญี่ปุ่นซึ่งจะมีระเบียบวินัย ทำงานเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ดิฉันสามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

เริ่มเข้าทำงานที่แผนกการตลาดเมื่อเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งตอนนั้น ตอนที่ไดวาย้ายมาอยู่ที่วังน้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ทำงานมา 7 ปีแล้วและได้ความเปลี่ยนแปลงของไดวาฯ ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี
ความประทับใจแรกคือ ที่นี่เป็นที่แรกที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สำหรับงานการตลาดที่นี่ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะเป็นการทำงานครั้งแรกที่ต้องทำใบเสนอราคาเอง เจรจาต่อรอง แต่การเริ่มต้นทำงานในครั้งนี้โชคดีที่ที่มีการได้รับการสอนงานจากคนญี่ปุ่น และหัวหน้าคนไทยที่สอนงานและคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอ ได้ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานที่ดี และน้องๆ ที่คอยสนับสนุนการทำงานและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้และซึมซับจากลูกค้า ทำความสนุกและท้าทายอยู่เสมอ

อีกหนึ่งความประทับใจคือการที่บริษัทฯ ไม่ทอดทิ้งพนักงานทั้งๆที่เกิดภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่บริษัทฯก็สามารถฟื้นฟูได้ และกลับมาผลิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีความรู้สึกเดียวคืออยากเห็นพนักงานช่วยกันพัฒนาไดวาฯและเติบโตไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปเกิดความประทับใจในไดวาฯเช่นกัน


 
ผมเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่ตอนบริษัทยังอยู่ที่วังน้อย โดยเริ่มงานด้วยตำแหน่ง Staff ชีวิตความเป็นอยู่ช่วงนั้น
ก็ค่อนข้างขัดสนหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน การงาน และครอบครัว ชีวิตการทำงานช่วงนั้นคือ ทำทุกอย่างที่ทำได้
ไม่เกี่ยงงานว่าจะเป็นงานอะไรทำหมดจากที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า จนถึงวันนี้เป็นเวลา 10 ปีแล้วที่ได้ทำงานที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนในทุกๆด้าน จนบริษัทเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ต้องไป - กลับทุกวัน
ที่เล่าให้ทุกคนได้ฟังก็แค่อยากจะบอกว่า บริษัทเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอ ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการทำงานไม่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน บริษัทจะให้โอกาสกับพนักงานเก่าก่อนเสมอ เพราะทุกคนทำงานก็ต้องการความก้าวหน้า
นอกจากด้านการงานที่ดีขึ้นมากแล้ว สิ่งที่หลาย ๆ คนต้องการก็คงเป็นด้านความมั่นคง จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความมั่นคงอย่างมาก ที่เห็นได้ชัดเจนเลย คือการที่บริษัทได้ตัดสินใจสร้างโรงงานใหม่ที่โรจนะ เครื่องจักร พนักงาน ก็เพิ่มมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดเจนนั่นแสดงว่าบริษัทมีความมั่นคง เป็นปรึกแผ่นถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนัก จนเครื่องจักรเสียหายเกือบทั้งหมด แต่ก็สามารถกลับมาผลิตงานได้ จ่ายเงินให้กับพนักงานได้เหมือนแต่ก่อน โดยไม่ถอดทิ้งกัน
ด้านการพัฒนาบุคลากร ผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้งานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการเปิดโอกาสอย่างมากในการพัฒนาความรู้ รวมถึงมองเห็นความสำคัญด้านภาษา ตลอดจนหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานก็เป็นกันเอง มีปัญหาก็คอยให้คำแนะนำกันเสมอ ทั้งหมดนี้เป็นความประทับใจที่ได้ทำงานที่นี่ครับ

 
ดิฉัน อรัญญา ทวยทุย แผนก QC ทำงาน DAT 15 ปีค่ะ ดิฉันเป็นตัวแทนของพนักงานที่อายุงานครบ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี
ดิฉันทำงานที่บริษัท DAT เป็นบริษัทแรกในชีวิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอย 10 แฟคเตอร์รี่แลนด์ วังน้อยมีพนักงานไม่ถึง30 คน เครื่องจักรไม่กี่เครื่อง แต่ปัจจุบันบริษัทได้มีความเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ มีพนักงานเพิ่มมากขึ้นและที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดคือ เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้โรงงานเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทยังไม่ทอดทิ้งพนักงาน พนักงานทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนมีวันนี้
สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัท DAT ที่ทำให้ชีวิตของพนักงานหลายท่านรวมถึงตัวดิฉันเองดีขึ้น มีหน้าที่การงานที่มั่นคง ขอให้บริษัท DAT มีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นบริษัทอันดับ 1 ของเมืองไทยให้ได้ ขอขอบคุณค่ะ

 
ประทับใจเพื่อนร่วมงานในแผนกของผมเองตั้งแต่ระดับหัวหน้างานของผมเองและพนักงานที่อยู่ในความดูแล
ผมเราทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด เช่นเรื่องงานในแผนกของผมจะคอยช่วยเหลือกัน
ตลอดอย่างหัวหน้างานของผมก็จะคอยช่วยแนะนำงานทุกๆงานที่ผมไม่เข้าใจหรือผมเข้าไปขอคำแนะนำจาก
หัวหน้างานทุกๆคนจะให้คำแนะนำอยู่เสมอ ส่วนพนักงานที่อยู่ในความดูแลของผมในทุกๆคนมีความสามารถ
ทำงานได้ตามที่ผมได้มอบหมายให้ทำ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร หรือเป็น งาน Project และงาน
Improve ทุกๆคนก็ช่วยกันทำและกิจกรรมต่างๆทุกคนเข้าร่วมทุกๆกิจรรม
ประทับใจเพื่อนร่วมงานกับแผนกอื่นที่ได้เข้าไปร่วมงานหรือมีการประสานงานในแต่ละกิจกรรมทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นดีในทุกๆเรื่องประทับใจในโรงงาน โรงงานสะอาดเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในโรงงานสะอาด บรรยากาศดี
ประทับใจกับผู้บริหารงานทุกๆคน ที่หาสิ่งดีๆมาให้ผมได้เรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากเงินเดือนที่ได้รับแล้วยังมีสวัสดิ
การอื่นๆอีก ที่ทางผู้บริหารหรือทางบริษัทมอบให้ผมและครอบครัวทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 
ดิฉันได้มีโอกาสมาทำงานที่บริษัท Daiwa Kasei เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพราะเป็นบริษัทที่มั่งคงกว่าบริษัทอื่นๆ
ที่เคยทำงานมา และยังมีสวัสดิการดีๆ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้างานที่ดี คอยช่วยเหลือ แนะนำ
สอนงาน ให้ดิฉันสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นงาน
ที่มีคุณภาพ ส่งงานให้ลูกค้าตรงเวลา และทำให้มีประสบการณ์มากมายหลายด้าน
นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีการจัดกิจกรรมดีๆทุกปี เช่น งานกีฬาสีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี ปรองดอง และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันดีใจและภาคภูมิใจมาก ที่ดิฉันได้เป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าร่วมงานฉลองครบ 75 ปีที่บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และดิฉันได้แสดงรำไทยในงาน ฉลองครบ 75 ปีนี้ด้วย และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับคำชมจากคนญี่ปุ่นและชอบการแสดงรำไทยมาก นี่คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับดิฉัน และขอขอบคุณที่บริษัทที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ดิฉันประทับใจมากๆ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ดิฉันเองได้รับสิ่งดีๆ จากบริษัท Daiwa Kasei มากมาย การดำเนินชีวิตของดิฉัน
ก็ดีขึ้น และได้รู้สึกถึงความอบอุ่นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัท Daiwa Kasei ที่ให้โอกาสได้เข้ามาทำงาน ดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน รักษากฏระเบียบอย่างเคร่งครัด และร่วมมือร่วมใจให้บริษัทของเรามุ่งสู่บริษัทอันดับ 1 ในเอเซียค่ะ