ข้อมูลบริษัท


เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบเทอร์โมพลาสติก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kojima Industries Corporation (KP) และบริษัทในกลุ่มกระบวนการผลิตของญี่ปุ่นกระบวนการผลิต หลักของเราคือการฉีดพลาสติก, การประกอบ, พ่นสี และ ฟังก์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนของเข็มขัดรัดสายไฟโพเทคเตอร์ สำหรับเดินสายไฟ ซึ่งมีการสนับสนุนทางเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัท ฯ ติดตั้งเครื่องฉีดตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 550 ตัน จำนวน 300 กว่าเครื่อง

-  ห้องพ่นสี 3 ห้อง

-  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ CATIA (Ver.5 R.2015) 12 เครื่อง

-  เครื่อง CMM 2 เครื่อง

-  เครื่องวิเคราะห์ชิ้นงานอีก 1 เครื่อง

ประวัติ

ชื่อบริษัทไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อย่อDAT
สถานที่ตั้ง485 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 (โรจนะโครงการ 3)
เบอร์โทรศัพท์(035) 800-956-63
เบอร์โทรสาร(035) 800-971
สถานประกอบการ27 กันยายน 2538
ทุนจดทะเบียน109.5 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน80,504 ตารางเมตร
พื้นที่อาคาร33,602 ตารางเมตร


  พ.ศ. 2538 - 2548   พ.ศ. 2542 - 2560
   
  Office กรุงเทพฯ
บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2538 โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่
ที่กรุงเทพฯ
  โรงงานซอย 10
เริ่มก่อตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
(สายรัด) ในปี พ.ศ. 2542
       
  พ.ศ. 2548 - 2554   พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
   
  โรงงานวังน้อย
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 ย้ายสำนักงานใหญ่
ไปก่อตั้งที่โรงงาน อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  โรงงานโรจนะพระนครศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่)
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทำการย้ายสำนักงานใหญ่
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ และการผลิต
ไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 อ. อุทัย
จ. พระนครศรีอยุธยา
       
  พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน    
     
  โรงงานสาขาปราจีนบุรี
ได้ขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2559 ได้เริ่มย้ายเครื่องจักรและพนักงานไปโรงงานปราจีนบุรีเพื่อ เตรียมความพร้อมในการผลิต
   จำนวนพนักงาน